خانه / محمدعلی مرادی (صفحه 2)

محمدعلی مرادی

قابل توجه دانشجویان درس حسابرسی پیشرفته دانشگاه سیستان و بلوچستان

با سلام دانشجویان محترم طبق لیست ذیل، استانداردهای منتخب حسابرسی را ارائه نمایند. یادآوری: مدت ارائه هر استاندارد حداکثر ۱۵ دقیقه می باشد.   گروه اول: خانم اسدی و آقای پهلوان. استاندارد شماره ۷۰۰ گروه دوم: آقای جعفری و خانم جمالی. استاندارد شماره  ۶۱۰ گروه سوم: آقای خاکی و خانم دارسنج. استاندارد ...

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس حسابرسی پیشرفته دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث درس حسابرسی پیشرفته بشرح زیر است : بخش اول) کتاب نقش اقتصادی حسابرسی وندا والاس – نشر سازمان حسابرسی – تمام فصول کتاب بخش دوم) کتاب فلسفه حسابرسی – دکترحساس یگانه – انتشارات علمی و فرهنگی فصول پنجم – ششم – یازدهم – دوازدهم بخش ...

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس تئوری حسابداری دو دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث درس تئوری حسابداری دو بشرح زیر است : بخش اول) کتاب تئوری حسابداری احمدریاحی بلکویی – فصول هفتم تا پایان فصل شانزدهم به استثنای فصل هشتم و فصل پانزدهم بخش دوم) ادامه دارد…

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری درس تئوری حسابداری یک دانشگاه ازاد اسلامی زاهدان –ترم مهر سال ۱۳۹۴

منابع و ترتیب ارائه مباحث مربوطه  درس  تئوری حسابداری یک بشرح زیر است : بخش اول) کتاب تئوری حسابداری (جلداول) دکتر شباهنگ هشت فصل اول کتاب (فصل اول تا پایان فصل هشتم) بخش دوم) کتاب تئوری حسابداری احمدریاحی بلکویی شش فصل اول کتاب (فصل اول تا پایان فصل ششم)

توضیحات بیشتر »

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری بین المللی دوره دکتری دانشگاه آزاد

به نام خدا مطالب قابل ارائه توسط هریک از دانشجویان به شرح زیر است: آقای مرتضی باوقار                                  ازصفحه ۳  الی  صفحه ۱۶ آقای سیدمهدی بنی هاشمی                 ...

توضیحات بیشتر »