خانه / مقاطع تحصیلی / دکتری / حسابداری بین المللی

حسابداری بین المللی

قابل توجه دانشجویان درس حسابداری بین المللی دوره دکتری دانشگاه آزاد

به نام خدا مطالب قابل ارائه توسط هریک از دانشجویان به شرح زیر است: آقای مرتضی باوقار                                  ازصفحه ۳  الی  صفحه ۱۶ آقای سیدمهدی بنی هاشمی                 ...

توضیحات بیشتر »