مطالب اخیر

فهرست مهم ترین مجلات حسابداری و مالی ایران

paper-11

با سلام در این پست فهرستی از اهم مجلات علمی در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی را ارائه میکنیم. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی-دانشگاه تهران https://acctgrev.ut.ac.ir پژوهش‌های حسابداری مالی-دانشگاه اصفهان http://uijs.ui.ac.ir/far پژوهش‌هاي تجربی حسابداری-دانشگاه الزهرا http://jera.alzahra.ac.ir پیشرفت های حسابداری-دانشگاه شیراز http://jaa.shirazu.ac.ir حسابداری مالی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه http://www.qfaj.ir مطالعات تجربی حسابداری ...

توضیحات بیشتر »

بررسی تکراری بودن موضوع پایان نامه

laptop-1

برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع پایان نامه چه کنیم؟ برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید: مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است http://www.irandoc.ac.ir/ مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این ...

توضیحات بیشتر »